Messeplanung

aktuelle Informationen: https://github.com/open-boat-projects-org/organisation

Standbesetzung
January 2023 Sat 21 Sun 22 Mon 23 Tue 24 Wed 25 Thu 26 Fri 27 Sat 28 Sun 29
Norbert (norbert-walter) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% openHardware
Christian (chrhartz) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% openHardware
Dirk (kannix) (25%) (25%) (25%) (25%) (25%) (25%) (25%) (25%) (25%) openData
Michael (Moeritsen) node-RED
Andreas V (wellenvogel) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% AVnav
Andreas K (Homberger) NMEA2000 mit ESP32 / Seatalk AP Fernbedienung
Martin (Martin68) openPlotter
Thomas (glowntiger) openHardware
Michael (DUSmi) freifunk
Julian (jukolein)
Talk auf der Bühne des Refit-Centers
January 2023 Sat 21 Sun 22 Mon 23 Tue 24 Wed 25 Thu 26 Fri 27 Sat 28 Sun 29 Thema
Norbert (norbert-walter)
Andreas V (wellenvogel)
Norbert (norbert-walter)    

 

Norbert (norbert-walter)    
Oliver (oliverb68)  
Martin (Martin68)
Andreas K (Homberger)